logo-tomoslužby

Již více než 20 let vyrábíme a dodáváme sanitární příčky, šatní skříně, mobilní stěny a přestavitelné příčky pro komerční objekty

Již více než 20 let vyrábíme a dodáváme sanitární příčky, šatní skříně, mobilní stěny a přestavitelné příčky pro komerční objekty

co máte zaručeno

NAŠE PŘEDNOSTI

osob­ní kon­takt a sna­ha
vyjít max­imál­ně vstříc

nezá­vazná a rych­lá
kalku­lace zdar­ma

krátké dodací lhů­ty
bez vad a nedodělků

kval­it­ní kom­po­nen­ty z ČR
a okol­ních států

opti­mál­ní poměr
cena/výkon

20 lety zkušenos­tí
prověřené kon­strukce

Sanitární příčky

Dodáváme WC kabiny,
spr­chové příčky a kabiny,
pisoárové příčky
a dveřní kování.

Sanitární příčky

Dodáváme WC kabiny,
spr­chové příčky a kabiny,
pisoárové příčky
a dveřní kování.

Mobilní Akustické stěny

Spo­ju­jí ele­gant­ní a funkční rozdělení pros­toru. Díky vysoké vari­abil­itě a prestižní­mu charak­teru mobil­ních stěn se Vaše vstup­ní inves­tice mno­honá­sob­ně vrátí.

Přestavitelné příčky

Sys­tém určený pro rych­lé, vzdušné a ele­gant­ní předělení míst­nos­ti. Skládá se z hliníkové kon­strukce a výplně ze skla, dvo­jskla, lamino­vaných pan­elů, plexiskla nebo kovových pan­elů.

Mobilní Akustické stěny

Spo­ju­jí ele­gant­ní a funkční rozdělení pros­toru. Díky vysoké vari­abil­itě a prestižní­mu charak­teru mobil­ních stěn se Vaše vstup­ní inves­tice mno­honá­sob­ně vrátí.

Přestavitelné příčky

Sys­tém určený pro rych­lé, vzdušné a ele­gant­ní předělení míst­nos­ti. Skládá se z hliníkové kon­strukce a výplně ze skla, dvo­jskla, lamino­vaných pan­elů, plexiskla nebo kovových pan­elů.

„Jsme dlouhodobý­mi part­nery staveb­ních firem”

fotogalerie vybraných realizací