logo-tomoslužby

Řady OPTIMAL 50 a OPTIMAL 50 Glass

Jsou ele­gant­ní a sub­til­ní sys­témy hliníkových posu­vných stěn.

Lehké posu­vné stěny dokon­alé ladí s mod­erním inter­iérem kancelářských pros­tor.

Mod­el OPTIMAL 50 vyplněný lamino­vaný­mi pan­e­ly o síle 18 mm dosahu­je aku­stick­ých para­metrů na úrovni Rw = 32 dB (v lab­o­ra­torním prostředí).

Mod­el OPTIMAL 50 vyplněný lamino­vaným bezpečnos­t­ním sklem dosahu­je aku­stick­ých para­metrů na úrovni Rw = 33 dB (v lab­o­ra­torním prostředí).

Obě tyto mod­e­lové řady lze vybav­it jed­nokřídlý­mi inte­grovaný­mi dveř­mi.

Galerie použití Řady OPTIMAL 50 a OPTIMAL 50 Glass