logo-tomoslužby

Pisoárové příčky

Pisoárové příčky COMPACT 10 nebo 12 mm – litý vysokot­laký lam­inát max­imál­ně odol­ný pro­ti mrazu, vodě a mechan­ick­é­mu poškození.

Je dodáván v různých barevných prove­deních. 

Vyz­naču­je se neobyče­j­nou odol­nos­tí a vari­abil­i­tou prove­dení.

Celá nos­ná kon­strukce pisoárových příček se skládá znere­zových „L“ úhel­níků které zajišťu­jí kotvení příčky ke stěně, nebo lze kotvení zajis­tit nástěn­ným HPL pásem. Toto prove­dení zajišťu­je vysok­ou sta­bil­i­tu a pevnost.

barvy

Dodáváme v těchto barvách

Galerie pisoárových příček