logo-tomoslužby

Řada OPTIMAL OFFICE 80

Opti­mal Office 80 je sys­tém pevných stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém bez ALU sloup­ků, který zaruču­je poc­it vzdušnos­ti a max­imál­ního den­ního osvětlení.

Sys­tém Opti­mal OFFICE je dos­tup­ný ve dvou mod­e­lových řadách s aku­stick­ou izo­laci na úrovni Rw = 44, 47 dB (v lab­o­ra­torním prostředí). 

Všech­ny mod­e­lové řady lze vybav­it inte­grovaný­mi dveř­mi ve čtyřech prove­deních jako: dveře celoskleněné, dveře s výplní lamino­vanou desk­ou, dveře s jed­ním zasklením a ALU pro­fi­ly a dveře s dvo­jitým zasklením a ALU pro­fi­ly.

barvy

Hliníková konstrukce může být eloxovaná v přírodní barvě nebo lakovaná v jakékoliv barvě RAL

Galerie použití Řady OPTIMAL OFFICE 80