logo-tomoslužby

Nabízímemobilní akustické stěny v různých variantách a provedení

Mobil­ní aku­stické stěny jsou mod­erním způ­sobem, jak vytvořit poc­it většího pros­toru, aniž by se míst­nost skutečně zvětši­la. Pokud je Vaše kancelář aktuál­ně jed­na míst­nost, naše posu­vné stěny jsou per­fek­t­ním způ­sobem, jak ten­to pros­tor rozdělit. Použitím mobil­ních aku­stick­ých stěn lze přizpů­sobo­vat všech­ny druhy pros­torů např. kanceláře do menších celků nebo větší kon­fer­enční míst­nos­ti do více jed­notlivých částí.

různorodé použití

Nabízíme 6 modelových řad mobilních akustických stěn

Řada OPTIMAL 110

Mod­erní sys­tém mobil­ních aku­stick­ých stěn určený pro nejnáročnější zákazníky. Vhod­ný pro kon­fer­enční míst­nos­ti, hote­ly a jiné veře­jné pros­to­ry.

Řady OPTIMAL 110 Plus a ALU Plus

Patří z hlediska aku­stick­ých para­metrů k těm nejvyspěle­jším. Sys­tém dosahu­je aku­stick­ých para­metrů na úrovni Rw = 53 a 54 dB (v lab­o­ra­torním prostředí).

Řada OPTIMAL 110 Plus Glass

Sys­tém mobil­ních stěn s povr­chovou úpravou z bezpečnos­t­ního skla. Kromě ele­gant­ního vzh­le­du
splňu­je nejpřís­nější stan­dardy z hlediska bezpečnos­ti i aku­stické izo­lace.

Řada OPTIMAL 110 Plus Fire

Pro­tipožární sys­tém posu­vných stěn. Sys­tém o tloušťce 126 mm bez viditel­ných svis­lých hliníkových pro­filů.

Řada OPTIMAL 110 Plus Sky a řada ALU Plus Sky (11 m)

Sys­tém posu­vných stěn pro rozdělení vel­mi vysokých míst­nos­tí. Sys­tém byl testován z hlediska bezpečnos­ti použití a mechan­ické pevnos­ti.

Řada OPTIMAL 110

Mod­erní sys­tém mobil­ních aku­stick­ých stěn určený pro nejnáročnější zákazníky. Vhod­ný pro kon­fer­enční míst­nos­ti, hote­ly a jiné veře­jné pros­to­ry.

Řady OPTIMAL 110 Plus a ALU Plus

Patří z hlediska aku­stick­ých para­metrů k těm nejvyspěle­jším. Sys­tém dosahu­je aku­stick­ých para­metrů na úrovni Rw = 53 a 54 dB (v lab­o­ra­torním prostředí).

Řada OPTIMAL 110 Plus Glass

Sys­tém mobil­ních stěn s povr­chovou úpravou z bezpečnos­t­ního skla. Kromě ele­gant­ního vzh­le­du
splňu­je nejpřís­nější stan­dardy z hlediska bezpečnos­ti i aku­stické izo­lace.

Řada OPTIMAL 110 Plus Fire

Pro­tipožární sys­tém posu­vných stěn. Sys­tém o tloušťce 126 mm bez viditel­ných svis­lých hliníkových pro­filů.

Řada OPTIMAL 110 Plus Sky a řada ALU Plus Sky (11 m)

Sys­tém posu­vných stěn pro rozdělení vel­mi vysokých míst­nos­tí. Sys­tém byl testován z hlediska bezpečnos­ti použití a mechan­ické pevnos­ti.

Řady OPTIMAL 50 a OPTIMAL 50 Glass

Ele­gant­ní a sub­til­ní sys­tém hliníkových posu­vných stěn dokon­alé ladí s mod­erním inter­iérem kancelářských pros­tor.

Řady OPTIMAL 50 a OPTIMAL 50 Glass

Ele­gant­ní a sub­til­ní sys­tém hliníkových posu­vných stěn dokon­alé ladí s mod­erním inter­iérem kancelářských pros­tor.