logo-tomoslužby

Řada OPTIMAL OFFICE 80 Loft Line Fire

Opti­mal Office 80 Loft Line Fire je sys­tém pevných pro­tipožárních stěn z hliníku a skla s dvo­jitým zasklením. Jed­ná se o sys­tém s ALU pro­fi­ly mezi jed­notlivý­mi tab­ule­mi skla. Pro­tipožární odol­nost dosahu­je úrovně EI30 a zvuková izo­lace dosahu­je úrovně Rw = 45 dB (v lab­o­ra­torním prostředí).

Všech­ny mod­e­lové řady lze vybav­it inte­grovaný­mi dveř­mi ve čtyřech prove­deních jako: dveře celoskleněné, dveře s výplní lamino­vanou desk­ou, dveře s jed­ním zasklením a ALU pro­fi­ly a dveře s dvo­jitým zasklením a ALU pro­fi­ly.

barvy

Hliníková konstrukce může být eloxovaná v přírodní barvě nebo lakovaná v jakékoliv barvě RAL

Galerie použití Řady OPTIMAL OFFICE 80 Loft Line Fire