logo-tomoslužby

Sprchové příčky a kabiny

Nos­ná kon­strukce se skládá z hliníkových pro­filů, které jsou elox­o­vané v přírod­ní barvě nebo jsou pokry­té bar­vou pomocí práškové metody z pale­ty barev RAL.

Celková výš­ka san­itárních příček činí 2030 mm.

Zamykaní dveří je řešeno kuličk­ou se západ­k­ou s indikací uza­mčení a nouzovým otevíráním v prove­dení zinek v barvě nerez oceli.

San­itární příčky COMPACT 10 a 12 mm jsou dodávány v široké škále barevného prove­dení.

barvy

Dodáváme v těchto barvách

Galerie sprchových příček a kabin